• UA
  • RU
  • EN

"Гаряча лінія" Інспекції
+38 (044) 463-72-50
відкрита для звернень з будь-яких питань

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2018 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

 

 

 

 

03.08.2018

Порядок
опрацювання документів,
надісланих кандидатом електронною поштою

Цей Порядок застосовується для опрацювання документів, надісланих кандидатом електронною поштою, з метою підтвердження диплома особи командного складу  морських суден, або присвоєння чи підтвердження звання оператора ГМЗЛБ, або підтвердження кваліфікації особи суднової команди, або проходження перевірки компетентності для роботи на  танкерах.
Порядок не застосовується у випадках присвоєння першого або чергового звання особам командного складу морських суден за виключенням присвоєння звання оператора ГМЗЛБ.
Реєстрації підлягають заяви (додаток 1 до Порядку), анкети моряків (додаток 3 до Порядку) та розбірливі копії документів кандидата, скановані у форматі PDF (одним файлом), що надійшли на одну з електронних адрес, яку вибирає кандидат.

Квитанція про сплату послуг повинна містити код філії, у яку моряк подає документи.

Розгляд справ здійсьнює та регіональна філія (сектор кіївської ДКК) на яку моряк провів оплату згідно вказаного коду філії у квітанції. (без коду не розглядається).

Реквізити для перерахування коштів розміщені в додатку 2 до Порядку (документи про оплату).

Регіональна філія Електронна адреса Код філії у квитанції
Одеська itcs.odesa@gmail.com Од
Ізмаїльська itcsizm@ukr.net Із
Маріупольська itcsmardkk@ukr.net Мр
Херсонська itcs.kherson.moryak@ukr.net Хр
м. Київ itcsdoc@ukr.net Кв

 
Здобувач надсилає підписану заяву ​(додаток 1), документ про оплату за підтвердження кваліфікації (додаток 2) та всі необхідні документи на електронну скриньку для електронної подачі документів моряків відповідної РФ (сектор київських ДКК) у сканованому вигляді та заповнює реєстраційну анкету. Заповнена реєстраційна анкета надсилається в форматі PDF (одним файлом), остання додатково містить дату та особистий підпис кандидата (додаток 3).

    Відповідальна особа РФ (сектора київських ДКК) здійснює попередній розгляд заяви, документа про оплату за підтвердження кваліфікації, заповненої анкети та наданих сканованих документів та, у разі відсутності зауважень, здійснює реєстрацією заяви в автоматизованій системі реєстрації та перевірки документів моряків України. За правильність внесених даних у анкету відповідальність несе сам здобувач. Після позитивної відповіді від єдиного Державного реєстру документів моряків щодо легітимності документів, відповідальна особа РФ (сектора київської ДКК) надсилає на електронну пошту кандидата його реєстраційні дані та контактні номери телефонів для подальшого запису кандидата на засідання ДКК.

В призначений секретарем ДКК день та час засідання ДКК кандидат повинен пред’явити відповідальній особі РФ (сектора київських ДКК) або секретарю відповідної ДКК оригінал заяви, документа про оплату за підтвердження кваліфікації, реєстраційну анкету та всі попередньо надіслані документи. Наявність у кандидата роздрукованих копій усіх раніше надісланих сканованих копій – обов’язкова. Якщо здобувач не звернувся до РФ у зазначений термін запис на ДКК анулюється.

У разі відхилення розгляду документів кандидата відповідальна особа РФ (сектора київських ДКК) в електронному вигляді на електронну адресу кандидата надсилає причину відхилення розгляду.

Кандидат протягом 30 днів має право додатково надіслати документи, стосовно яких здійснено відхилення розгляду.

У разі розбіжностей між оригіналами та сканованими копіями наданих документів або надання кандидатом недостовірної інформації, процедура розгляду особової справи кандидата припиняється. Наступний розгляд документів цього заявника здійснюється не раніше трьох місяців з дня відхилення розгляду.

Додаток 1 (Заяви)

Додаток 2 (Документи про оплату повинні мистити код філії)

 

 

 

 

 

Додаток 3 (Реєстраційні документи)