• UA
  • RU
  • EN

Hotline of the Inspectorate

 

+38 044 463-72-50

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2019 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Алгоритм антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

 

 

 

 

 

News

Україна залишається у "білих списках" Міжнарожної морськї організації
http:/.maritimebusinessnews.com.ua/news/

11.05.2012

На міжвідомчій нараді з питань підготовки та дипломування моряків, яка відбулась в Міністерстві інфраструктури України 10 квітня 2012 року було рекомендовано невідкладно розробити, затвердити та забезпечити виконання Зведеного плану-ІІ подальших заходів з імплементації в національну систему підготовки і дипломування моряків Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року на2012-2013 роки.

З метою підготовки до укладання вказаного плану на засіданні науково-методичної ради при Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків 26.04.2012 було розглянуто, схвалено та рекомендовано опублікувати тези основних завдань органів влади, підприємств установ та організацій України, що випливають з необхідності впровадження вимог Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року.

03.05.2012

До відома навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку моряків pdf

20.04.2012

У звя’зку з неодноразовими зверненнями військових моряків щодо можливості отримання дипломів для роботи на торговельних суднах після закінчення військової служби було проаналізовано вимоги міжнародних конвенцій та національну нормативно-правову базу з цього питання, а саме: Міжнародну конвенцію про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ), наказ Міністерства морського флоту колишнього СРСР від 20.02.1991 № 17 «Об утверждении инструкции о порядке выдачи дипломов и квалификационных свидетельств на звания лиц командного состава морских судов специалистам, окончившим военно-морские учебные заведения», постанову Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 № 38 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден» та наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2007 № 377 «Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій».

18.04.2012

В Міністерстві інфраструктури України 10 квітня 2012 року відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки та дипломування моряків.

10.04.2012

Pages