• UA
  • RU
  • EN

Hotline of the Inspectorate

 

+38 044 463-72-50

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2019 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Алгоритм антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

 

 

 

 

 

24.06.2013

ПРЕС-РЕЛІЗ

У штаб-квартирі Міжнародної морської організації (ІМО) 10 – 11 червня 2013 року відбулась Конференція ІМО щодо майбутнього безпеки суден (далі – Конференция). На Конференції були присутні групи експертів всесвітньо визнаних фахівців з морських питань від держав-членів, установ Організації Об'єднаних Націй, міжурядових та неурядових організацій, наукових закладів морської  галузі. Усього у роботі Конференції взяли участь близько 500 осіб.

У контексті проблем сьогодення, на Конференції були обговорені тенденції, що впливають на проектування та експлуатацію суден, оцінка ризиків з точки зору судноплавної галузі. Нові технології, людський фактор та взаємодія людина-машина були визначені як важливі питання, що потребують вирішення при розгляді існуючої нормативно-правової бази з безпеки для того, щоб ефективно реагувати на майбутні виклики.
Зокрема, виокремлювались наступні теми:
- збільшення споживчого попиту, особливо на ринках, що розвиваються, буде продовжувати стимулювати зростання кількості та розміру суден, які потребують більш інноваційних та складних суднових конструкцій, які матимуть відповідний вплив на управління рухом судна;
- впровадження нових технологій буде висувати зростаючі вимоги до регуляторних органів, щоб зберігати відповідну нормативно-правову базу з безпеки актуальною;
- потреби суспільства для зменшення впливу суден на навколишнє середовище, підвищення цін на енергоносії посилюють необхідність судновласників використовувати нові технології, такі як альтернативні види палива, і, отже, потреба у нормативно-правовій базі з безпеки, яка може більш ефективно регулювати технологічні інновації та нові рішення;
- поліпшення збору даних вкрай необхідна, щоб краще розуміти та визначати поточні ризики і майбутні тенденції, проводити планування дій та сприяти використанню методик, заснованих на оцінці ризиків, та методів аналізу, щоб майбутні правила безпеки мали міцну наукову та практичну основу для підтримки їх розвитку;
- людський фактор залишається основною причиною морських аварій і майбутня система регулювання безпеки повинна всебічно охоплювати це важливе питання;
- нормативна база з безпеки повинна відповідати цільовому призначенню, з урахуванням зростаючих темпів змін і технологічних досягнень після того, як були прийняті СОЛАС 1974 та Міжнародна конвенція про вантажну марку.
Підсумки роботи Конференції було розглянуто та взято до уваги на 92-ій сесії Комітету з безпеки на морі ІМО (далі – КБМ), що відбулась     12 – 21 червня 2013 року у м. Лондон (Велика Британія). Серед інших питань, які було розглянуто на 92-ій сесії КБМ, було підтримано пропозицію Секретаріату про прийняття звіту 44 сесії Підкомітету з підготовки моряків і несенню вахти, зокрема:
- ухвалення проекту резолюції Асамблеї ІМО щодо рекомендацій з підготовки персоналу морських пересувних установок, підвищення  кваліфікації та забезпечення їх придатності для виконання свої обов'язків, і подання його на розгляд 28 сесії Асамблеї ІМО з метою його прийняття;
- ухвалення висновку Підкомітету з підготовки моряків і несенню вахти щодо доцільності включення положень про підготовку персоналу згідно з вимогами Полярного кодексу і видачу відповідних свідоцтв у розділ V Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ) та у Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (далі – Кодекс ПДНВ), і надання Секретаріату доручення про відповідне інформування на 58 сесії Підкомітету з проектування та обладнання суден;
- ухвалення проекту поправок до Конвенції ПДНВ, а також до Кодексу  ПДНВ, які надають обов’язкову силу Кодексу зі здійснення документів ІМО;
- ухвалення циркуляру серії STCW.7 про Тимчасовий посібник з тестування дальтонізму;
- ухвалення проекту поправок до Частини А Кодексу ПДНВ щодо мінімальних  стандартів якості зору для моряків.
У складі делегації України в роботі 92-ї сесії Комітету з безпеки на морі Міжнародної морської організації взяв участь начальник Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Щипцов О.А.

 

24.06.2013