• UA
  • RU
  • EN

Hotline of the Inspectorate

 

+38 044 463-72-50

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2019 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Алгоритм антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

 

 

 

 

 

15.08.17

До уваги голів, членів та секретарів ДКК, співробітників Інспекції, моряків.

Згідно з п. 6 р. ІІ Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України:

«Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей (спеціалізацій) схваленої морської вищої освіти, за якими можуть присвоюватися відповідні звання осіб командного складу морських суден, визначається на підставі переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах.
   У разі зміни або введення нових назв напрямів та спеціальностей (спеціалізацій) або освітньо-кваліфікаційних рівнів схваленої морської вищої освіти необхідно керуватися відповідними зіставленнями спеціальностей (напрямів), що визначаються Міністерством освіти і науки.».
   Пунктом 1 Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 №1151 Затверджена Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (Перелік 2015), що додається.
   Здобувачі, які закінчили у 2017 році Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та здобули кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» по спеціальності «141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» із спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем» згідно з вищевказаним Переліком відповідності напрямків, а саме спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» із спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем», що цілком відповідає вимогам Положення для присвоєння звання електромеханіка або механіка відповідного розряду.
   Таким же чином, слід керуватися відповідними зіставленнями спеціальностей (напрямів), що визначаються Міністерством освіти і науки, у разі зміни або введення нових назв напрямів та спеціальностей (спеціалізацій) або освітньо-кваліфікаційних рівнів схваленої морської вищої освіти необхідно.
Таблиця відповідності Переліку напрямів.