• UA
  • RU
  • EN

"Горячая линия"

Инспекции

 

+38 044 463-72-50

 

открыта для обращения

по любому вопросу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2019 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Алгоритм антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

 

 

 

 

 

21.12.2018

Порядок
опрацювання документів,
надісланих кандидатом електронною поштою

Цей Порядок застосовується для опрацювання документів, надісланих кандидатом електронною поштою, з метою підтвердження диплома особи командного складу  морських суден, або присвоєння чи підтвердження звання оператора ГМЗЛБ, або підтвердження кваліфікації особи суднової команди, або проходження перевірки компетентності для роботи на  танкерах.
Порядок не застосовується у випадках присвоєння першого або чергового звання особам командного складу морських суден за виключенням присвоєння звання оператора ГМЗЛБ.
Реєстрації підлягають заяви (додаток 1 до Порядку), анкети моряків (додаток 3 до Порядку) та розбірливі копії документів кандидата, скановані у форматі PDF, що надійшли на одну з електронних адрес, яку вибирає кандидат.

Реквізити для перерахування коштів розміщені в додатку 2 до Порядку (документи про оплату).

Регіональна філія Електронна адреса
Одеська itcs.odesa@gmail.com
Ізмаїльська itcsizm@ukr.net
Маріупольська itcsmardkk@ukr.net
Херсонська itcs.kherson.moryak@ukr.net
м. Київ itcsdoc@ukr.net

Здобувач надсилає підписану заяву (додаток 1), документ про оплату за підтвердження кваліфікації (додаток 2) та всі необхідні документи на електронну скриньку для електронної подачі документів моряків відповідної РФ (сектор київських ДКК) у сканованому вигляді та заповнює реєстраційну анкету. Заповнена реєстраційна анкета надсилається в форматі PDF, остання додатково містить дату та особистий підпис кандидата (додаток 3).

Відповідальна особа РФ (сектора київських ДКК) здійснює попередній розгляд заяви, документа про оплату за підтвердження кваліфікації, заповненої анкети та наданих сканованих документів та, у разі відсутності зауважень, здійснює реєстрацією заяви в автоматизованій системі реєстрації та перевірки документів моряків України. За правильність внесених даних у анкету відповідальність несе сам здобувач. Після позитивної відповіді від єдиного Державного реєстру документів моряків щодо легітимності документів, відповідальна особа РФ (сектора київських ДКК) надсилає на електронну пошту кандидата його реєстраційні дані та контактні номери телефонів для подальшого запису кандидата на засідання ДКК.

Не пізніше ніж за 2 дні до визначеної дати засідання ДКК кандидат повинен пред’явити відповідальній особі РФ (сектора київських ДКК) або секретарю відповідної ДКК оригінал заяви, документа про оплату за підтвердження кваліфікації, реєстраційну анкету та всі попередньо надіслані документи. Наявність у кандидата роздрукованих копій усіх раніше надісланих сканованих копій – обов’язкова. Якщо здобувач не звернувся до РФ у зазначений термін запис на ДКК анулюється.

У разі відхилення розгляду документів кандидата відповідальна особа РФ (сектора київських ДКК) в електронному вигляді на електронну адресу кандидата надсилає причину відхилення розгляду.

Кандидат протягом 30 днів має право додатково надіслати документи, стосовно яких здійснено відхилення розгляду.

У разі розбіжностей між оригіналами та сканованими копіями наданих документів або надання кандидатом недостовірної інформації, процедура розгляду особової справи кандидата припиняється. Наступний розгляд документів цього заявника здійснюється не раніше трьох місяців з дня відхилення розгляду.

 

Додаток 1 (Заяви)

Додаток 2 (Документи про оплату услуг за подтверждение квалификации в ГКК)

Додаток 3 (Раєстраційні документи)