• UA
  • RU
  • EN

"Гаряча лінія" Інспекції
+38 (044) 463-72-50
відкрита для звернень з будь-яких питань

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2019 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Алгоритм антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

 

 

 

 

 

02.04.2018

   05 та 06 квітня 2018 року комісією в складі провідних радіоспеціалістів   України, яка організована Інспекцією з питань підготовки та       дипломування   моряків буде проведено атестацію інструкторів-  викладачів  навчально-тренажерних закладів (НТЗ) України, що   проводять   підготовку за напрямами: "Оператор Глобальної морської   системи зв'язку   у  разі лиха та для забезпечення безпеки (далі – ГМЗЛБ)   із загальним   дипломом" та/або "Оператор ГМЗЛБ з обмеженим   дипломом" відповідно     до вимог Правил IV/2 Конвенції ПДНВ та   відповідних національних вимог.

Атестація інструкторів-викладачів НТЗ України, що проводять підготовку суднових радіоспеціалістів буде проводитись згідно з підпунктом 4.10 пункту 4 Положення про Інспекцію, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.10.2001 № 693, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2011 за № 928/6119 (із змінами) щодо проведення атестації інструкторів навчально-тренажерних закладів, які здійснюють підготовку моряків згідно з вимогами правила І/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ), а також з метою підготовки України до інспекційної місії Європейського агентства з морської безпеки (EMSA) з питань перевірки відповідності міжнародним вимогам морської підготовки та дипломування відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та Директиви 2008/106/ЕС про мінімальний рівень підготовки моряків  (квітень 2018 року).
Атестація інструкторів буде проводитись в приміщенні Одеської регіональної філії Інспекції за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23.

Склад комісії
До складу комісії з атестації інструкторів-викладачів навчально-тренажерних закладів України, що проводять підготовку суднових радіоспеціалістів планується залучити (за згодою) наступних фахівців з радіозв’язку:

  • Липинський В.М., голова ДКК з підтвердження кваліфікації суднових радіоспеціалістів, радіооператор ГМЗЛБ – радіоелектронік 1 класу;
  •  Кошевий В.М., д.т.н, професор, зав. кафедри Морський радіозв’язок НУ «ОМА»;
  •  Ляшенко О.С., начальник річкової інформаційної служби (РІС) на внутрішніх водних шляхах України філії «Дельта-Лоцман» ДП АМПУ;
  •  Шишкін О.В., к.т.н., доцент кафедри Морський радіозв’язок НУ «ОМА»;
  •  Безродній Я.І., капітан-коордінатор ДМРКЦ, капітан далекого плавання;
  •  Копьонкін В.А., голова ДКК з підтвердження кваліфікації суднових радіоспеціалістів в м.Одеса, радіооператор ГМЗЛБ – радіоелектронік 2 класу.
  •  Інших кваліфікованих фахівців галузі.

Перелік документів
Фахівці, які планують вийти на атестацію, як інструктор що здійснює підготовку операторів ГМЗЛБ, повинні надати копії наступних документів:
• диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за радіотехнічною або судноводійською спеціальністю;
• диплом радіоелектроніка ГМЗЛБ першого або другого класу чи диплом загального оператора ГМЗЛБ;
• практичний досвід роботи у НТЗ з підготовки загальних операторів ГМЗЛБ не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки загальних операторів ГМЗЛБ) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування (надається лист від НТЗ, або виписка/копія трудової книжки;
• документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів A-I/6 та B-I/6 Кодексу ПДНВ;
• першої та другої сторінки паспорта та/чи посвідчення особи моряка (чи іншого документа, в якому зазначено П.І.Б. на англійській та українській мовах);
• свідоцтва, сертифікати чи інші документи, які підтверджують удосконалення знань та навичок з питань радіозв’язку (рекомендується).


Перелік тем завдань
Відповідні переліки тем завдань для демонстрації інструкторами вміння викладати практичний матеріал на тренажері ГМЗЛБ та демонструвати використання можливостей тренажеру щодо імітації різноманітних завдань наведено нижче.


Атестація інструкторів
До атестації допускаються тільки ті фахівці, які надали всі документи відповідно до переліку (зазначено вище).
Атестація інструкторів-викладачів навчально-тренажерних закладів України, що проводять підготовку суднових радіоспеціалістів буде проводитись в декілька етапів, а саме:

1. Комп’ютерне тестування.
Комп’ютерне тестування орієнтовно, буде проведено 05.04.18 (після 16.00 години) на базі комп’ютерної тестової програми Інспекції. Результати тестування будуть враховуватися під час засідання атестаційної комісії.

2. Демонстрація інструкторами-викладачами вміння викладати практичний матеріал на тренажері ГМЗЛБ та демонструвати використання можливостей тренажеру щодо імітації різноманітних завдань.
Для якісної підготовки, в перший день атестації (05.04.18) будуть роздані теми завдань для демонстрації інструкторами-викладачами можливостей тренажеру ГМЗЛБ та теми завдань щодо вміння викладати практичний матеріал на тренажері ГМЗЛБ. Демонстрація буде проводитись під час засідання атестаційної комісії.

3. Засідання атестаційної комісії
Засідання атестаційної комісії буде проводитись 06.04.2018.

На засіданні атестаційної комісії кожен фахівець повинен:
- продемонструвати вміння викладати практичний матеріал на тренажері ГМЗЛБ та/чи виконати конкретні практичні завдання з питань курсу підготовки операторів ГМЗЛБ;
- відповісти на теоретичні питання, в тому числі з використання міжнародних та національних нормативних документів та пояснень логіки побудови діаграм, сценаріїв, процедур тощо, які використовуються під час підготовки радіоспеціалістів.
Також будуть враховані результати проходження комп’ютерного тестування.

Під час засідання, фахівці будуть мати можливість використовувати відповідні документи (Регламенти радіозв’язку, Керівництво з радіозв'язку, МАМПР та інші основні публікації з ГМЗЛБ), а також продемонструвати навички використання тренажеру ГМЗЛБ.

За результатами успішного проходження атестації, інструкторам буде видано Свідоцтво, щодо відповідності вимогам Правила І/6 Конвенції ПДНВ за відповідними напрямками підготовки та проінформовані зацікавлені установи.

Рішення щодо атестації приймається більшістю голосів комісії. Рішення комісії може бути оскаржене на протязі двох тижнів відповідною заявою на ім’я начальника Інспекції.

З метою спрощення оформлення особової справи інструкторів, просимо направити копії документів відповідно до Переліку документів електронною поштою до Інспекції (o.peredilchuk@itcs.org.ua або itcskiev@ukr.net). Відповідна інформація допоможе фахівцям Інспекції більш якісно підготуватися до відповідного заходу.

У разі виникнення запитань, стосовно проведення зазначених заходів просимо звертатись до Інспекції за телефоном 044-4636836 (Передільчук Оксана Володимирівна).


Надаємо адресу найближчого готелю - Маренеро. Контактна інформація готеля:  м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23, 0487299151, 0631271148 (http://hotelmarenero.com/uk/).

 

Теми завдань для демонстрації інструкторами можливостей тренажеру ГМЗЛБ

 Теми завдань для демонстрації інструкторами вміння викладати  практичний матеріал на тренажері ГМЗЛБ

Перелік теоретичних питань для атестації інструкторів навчально-тренажерних закладів, які здійснюють підготовку за напрямами: "Оператор Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (далі – ГМЗЛБ) із загальним дипломом" та/або "Оператор ГМЗЛБ з обмеженим дипломом"