• UA
  • RU
  • EN

"Гаряча лінія" Інспекції
+38 (044) 463-72-50
відкрита для звернень з будь-яких питань

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2019 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Алгоритм антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

 

 

 

 

 

18.04.2012

У звя’зку з неодноразовими зверненнями військових моряків щодо можливості отримання дипломів для роботи на торговельних суднах після закінчення військової служби було проаналізовано вимоги міжнародних конвенцій та національну нормативно-правову базу з цього питання, а саме: Міжнародну конвенцію про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ), наказ Міністерства морського флоту колишнього СРСР від 20.02.1991 № 17 «Об утверждении инструкции о порядке выдачи дипломов и квалификационных свидетельств на звания лиц командного состава морских судов специалистам, окончившим военно-морские учебные заведения», постанову Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 № 38 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден» та наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2007 № 377 «Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій».

Враховуючи вищеназвані вимоги, єдиним законним способом для цього є дотримання порядку присвоєння звань особам командного складу морських суден, враховуючи встановлений там плавценз на морських торговельних суднах.

Дипломування моряків має відповідати вимогам Конвенції ПДНВ і для військових моряків, звільнених у запас, виключень не передбачено.

Наказ Міністерства морського флоту колишнього СРСР від 20.02.1991 № 17 «Об утверждении инструкции о порядке выдачи дипломов и квалификационных свидетельств на звания лиц командного состава морских судов специалистам, окончившим военно-морские учебные заведения» втратив силу і не може застосовуватись в Україні в нинішніх умовах, оскільки його положення суперечать вимогам Конвенції ПДНВ.

З метою полегшення дипломування колишніх військових моряків для роботи на торговельних суднах у вищих морських навчальних закладах доцільно розробити програми їх перепідготовки для досягнення стандартів компетентності, передбачених Конвенцією ПДНВ. Міністерству соціальної політики України доцільно розглянути питання щодо фінансування такої перепідготовки.