• UA
 • RU
 • EN

"Гаряча лінія" Інспекції
+38 (044) 463-72-50
відкрита для звернень з будь-яких питань

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:

(044) 463-70-43

або надіслати письмове звернення за адресою:

04080, м. Київ, вул. Оленівська 25

або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

План заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням в Інспекції на 2019 рік

Антикорупційна програма Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Методологія оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків в Інспекції

Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Алгоритм антикорупційної перевірки ділових партнерів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

 

 

 

 

 

26.02.2018

ОГОЛОШЕННЯ

З 01.03.2018 Інспекцією запроваджується новий ПОРЯДОК проведення іспитів осіб командного складу та суднової команди морських суден в державних кваліфікаційних комісіях.

Відповідно до цього Порядку іспит складатиметься з таких етапів:

 • комп’ютерне тестування з використанням Автоматизованої системи тестування «МОРТЕСТ»  (далі – АСТ) для окремих категорій осіб командного складу та суднової команди морських суден;
 • письмове опитування (у належних випадках);
 • усне опитування;
 • винесення ДКК висновку про відповідність компетентності моряка встановленим стандартам за посадами та/або відповідальністю.

ПЕРЕЛІК ПОСАД
окремих категорій осіб командного складу та суднової команди морських суден, для яких проводиться комп’ютерне тестування

 1. Вахтові помічники капітана суден валовою місткістю 500 або більше.
 2. Капітани і старші помічники капітана суден валовою місткістю 500 або більше.
 3. Вахтові помічники капітана і капітани суден валовою місткістю менше 500, зайнятих у прибережному плаванні.
 4. Вахтові механіки суден з машинним відділенням, що  обслуговується або періодично не обслуговується.
 5. Старші і другі механіки суден з головною руховою установкою потужністю 3000 кВт або більше.
 6. Електромеханіки.
 7. Радіооператори ГМЗЛБ (загальний диплом).
 8. Радіооператори ГМЗЛБ (обмежений диплом).
 9. Початкова підготовка з танкерів (всі посади).
 10. Розширена підготовка з танкерів (всі посади).

Комп’ютерне тестування здійснюється під наглядом секретаря АСТ. В ході проведення тестування секретар АСТ зобов’язаний:

 • надавати роз'яснення тестованим щодо умов та процедури проходження тестування;
 • забезпечувати додержання тестованими порядку проведення тестування;
 • вживати заходів щодо недопущення спілкування між особами, які беруть участь у тестуванні, використання ними мобільних телефонів, планшетів, будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації. У разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування.

Час на проходження комп’ютерного тестування встановлюється в межах 60 хвилин, а для посад, що передбачають використання відео та аудіо файлів (Радіооператор ГМЗЛБ (загальний диплом) та Радіооператор ГМЗЛБ (обмежений диплом)) – 65 хвилин. Кількість спроб – одна.
У разі якщо кількість правильних відповідей моряка під час проведення комп’ютерного тестування становить 80 і більше відсотків, результат тестування вважається відмінним, від 60 до 79 відсотків – задовільним, менше 60 відсотків - незадовільним.
Кожен тестований після проходження тестування ознайомлюється з кількістю набраних ним балів та отримує протокол за підписом секретаря АСТ.
Моряк, що отримав відмінний або задовільний результат тестування, звільняється від письмового опитування, а подальша перевірка його компетентності здійснюється шляхом усного опитування в ДКК.
Складання письмового іспиту проходить під наглядом голови або одного з членів ДКК протягом 20 хвилин. Після закінчення встановленого часу екзаменаційні листки здаються до ДКК.
Усне опитування проходить у вигляді діалогу між ДКК і особою, яка складає іспит, та передбачає:

 • відповіді на письмові запитання з екзаменаційного листка (для осіб, що пройшли письмове опитування);
 • відповіді на запитання з тем, записаних у відомості оцінки компетентності у ДКК, обраних відповідно до функцій та сфер компетенції, визначених Кодексом ПДНВ.

Кількість запитань не повинна перевищувати 3 одиниць за кожною функцією. Загальна кількість питань не повинна перевищувати 12 одиниць.
У разі якщо особа, яка проходила письмове опитування, надала неправильні відповіді на два та більше запитань з екзаменаційного листка, вона вважається такою, що не склала іспит.
Після заслуховування відповідей особи, яка складає іспит, ДКК має право задавати їй додаткові питання відповідно до функцій та сфер компетенції, визначених Кодексом ПДНВ.
У разі незгоди особи, яка складає іспит, з оцінкою її компетентності під час усного опитування, ДКК пропонує письмово відповісти на усні запитання комісії (не більше трьох).
Рішення ДКК оформлюються протоколом засідання ДКК, який складається у двох оригінальних примірниках. Моряку видається один примірник протоколу засідання ДКК.